Tūrisma nozares atklātā vēstule Eiropas Komisijas valdībai

19.06.2020
Tūrisma nozares atklātā vēstule Eiropas Komisijas valdībai
Valdim Dombrovskim,
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam
eiro un sociālā dialoga, kā arī finanšu stabilitātes,
finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības jautājumos
Andrim Kužniekam,
Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja p.i.

Informācijai:
Eiropas Komisijas Nodarbinātības sociālo lietu un
iekļautības ģenerāldirektorātam (DG EMPL)
Eiropas Komisijas Reģionālas un
pilsētpolitikas ģenerāldirektorātam (DG REGIO)
Rīgā, 2020. gada 15. Jūnijā


Tūrisma nozares atklātā vēstule Eiropas Komisijas valdībai

Augstu vērtējot Eiropas Savienības paveikto COVID-19 pandēmijas apkarošanā un krīzes
seku mazināšanā, Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmēju vārdā vēršamies pie
Eiropas Komisijas (EK), lai informētu par dramatisko situāciju Latvijas tūrisma nozarē.
Vēršam EK uzmanību, ka neraugoties uz jūsu savlaicīgām rekomendācijām ES dalībvalstīm
īpaši atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī krīzes vissmagāk skartās nozares, tai
skaitā tūrisma nozari, Latvijas valdība krīzē mūs ir pametusi pilnīgi vienus un bez jebkāda
būtiska atbalsta. Latvijas tūrisma nozarē, kas veido gandrīz 5% no valsts IKP, pašlaik valda
bezcerība un nav nekādu indikāciju, ka situācija varētu uzlaboties. Tieši pretēji – tā
pasliktinās ar katru dienu.
Pašlaik Latvijas tūrisma un viesmīlības uzņēmumi atrodas sliktākā situācijā kā tas bija 1998.
gada Krievijas finanšu krīzes un 2009. gada finanšu un ekonomiskās krīzes laikā, jo ārkārtas
situācijas ieviešana un ceļošanas ierobežojumi pilnībā tās paralizēja. Nozarēs, kas kopumā
Latvijā nodarbina vairāk nekā 30 tūkstošus cilvēku, pašlaik saimnieciskās darbības kritums ir
no 50 līdz pat 100%. Tas nozīmē, ka liela daļa uzņēmēju, tā arī nesagaidot atbalstu no valsts,
būs spiesti lemt par biznesa pārtraukšanu. Latvijai tas nozīmē bezdarbnieku skaita strauju
pieaugumu un kopējās ekonomiskās situācijas pasliktināšanos.
COVID-19 krīzes sākumā Latvijas valdība paziņoja, ka valsts ekonomikas glābšanai tiks
novirzīti 4 miljardi eiro, bet Eiropas Savienības Ekonomikas atjaunošanas fondā Latvijai
iezīmēts 2,9 miljardu eiro liels atbalsts grantu veidā. Diemžēl tūrisma nozare, neraugoties uz
tās centieniem un vēlmi sadarboties ar valdību atbalsta pasākumu izstrādē, līdz šim nav
saņēmusi ilgtspējīgu risinājumu, un nav arī ticības, ka tas varētu notikt tuvākajā nākotnē.


Nozares rūgtumu vairo politiķu iepriekš dotie solījumi, kas tagad ir pilnībā aizmirsti. Eiropas
Komisijas jau 2006. gadā izdotā direktīva1 rekomendē samazinātās PVN likmes ieviešanu
ēdināšanas nozarē. Diemžēl Latvijā EK rekomendācija tiek ignorēta, neraugoties uz to, ka
vairākas ES dalībvalstis ir samazinājušas PVN tieši COVID-19 laikā, atzīstot to par labu
atbalsta instrumentu krīzes smagi skartajai nozarei. Jau pirms diviem gadiem Latvijas
viesmīlības nozare panāca vienošanos ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju par
pazeminātā PVN ieviešanu, ja tiks parakstīta nozares Ģenerālvienošanās, ko no savas puses
arī izpildīja.
Savukārt no Latvijas valdības saņemts kārtējais atteikums. Vēl vairāk – kamēr citas Eiropas
valstis proaktīvi īsteno atbalsta pasākumus tūrisma nozarei, tā nozares uzņēmumus apzināti
ignorē. Tādejādi ar katru dienu tiek samazināta vietējo uzņēmēju konkurētspēja, jo jau pašlaik
pazeminātā PVN likme viesmīlības nozarei tiek piemērota 19 Eiropas Savienības valstīs.
Lai glābtu uzņēmumus, nozares organizācijas ir lūgušas Latvijas valdībai uz krīzes laiku
nodrošināt arī subsīdijas darba algām, telpu īres apmaksai, piegādātāju parādu segšanai, kā to
ir izdarījušas vairākas citas ES dalībvalstis. Uzsveram, ka tūrisma, viesmīlības un pasākumu
organizētāju nozaru uzņēmēju darbība tika aizliegta vai ierobežota ar likumu, izsludinot
ārkārtas situāciju.
Diemžēl joprojām šo nozaru uzņēmumi nav saņēmuši ilgtspējīgu atbalstu, kas nodrošinātu to
saglabāšanu un pakāpenisku izeju no krīzes. Tāpēc mēs vēršamies pie Eiropas Komisijas ar
lūgumu iesaistīties situācijas risināšanā, atbilstoši EK aicinājumam dalībvalstīm sniegt
atbalstu tūrisma un viesmīlības nozarei


Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
Latvijas Restorānu biedrība
Asociācija “Lauku ceļotājs”
Latvija Tūrisma aģentu un operatoru asociācija
Latvijas Pasākumu producentu asociācija

1 ceļotājs
Pieaugušie (12+)
Bērni (2-11)
Zīdaiņi (0-2)