Informācija ceļotājiem par pašizolāciju - valstu saraksts

31.07.2020
Informācija ceļotājiem par pašizolāciju - valstu saraksts
Informācija ceļotājiem par valstīm, no kurām atgriežoties ir jāievēro 14 dienu pašizolācija, reizi nedēļā, piektdienās, tiek aktualizēts un publicēts Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā.

Valstu saraksts - no kurām atgriežoties ir jāievēro pašizolācija

Aktuālais (31. jūlijā) SPKC mājaslapā publicēto kumulatīvo rādītāju saraksts ārvalstīs liecina, ka tas pārsniedz noteikto slieksni 12 valstīs (neskaitot trešās valstis). Līdz ar to turpmāk 14 dienu pašizolācijā obligāti jādodas tām personām, kuras:


    iebrauc Latvijā no Luksemburgas, Rumānijas, Andoras, Spānijas, Bulgārijas, Beļģijas, Zviedrijas, Portugāles, Maltas, Monako,  Čehijas, Horvātijas, Šveices, Austrijas, Francijas;
    ir braukušas tranzītā caur Luksemburgu, Rumāniju, Andoru,  Spāniju, Bulgāriju, Beļģiju, Zviedriju, Portugāli, Maltu, Monako, Čehiju, Horvātiju, Šveici, Austriju, Franciju (piemēram, bijušas attiecīgās valsts lidostā vai šķērsojušas šīs valsts teritoriju ar auto).


Ārkārtējā situācija valstī ir noslēgusies, bet vairāki ierobežojumi arvien ir spēkā. Tie noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Šo noteikumu 56. punkts paredz: ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, viņai jānodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts.

Īpaši piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek attiecināti uz augstāka riska valstīm, kurās t. s. kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits pēdējo divu nedēļu laikā ir pārsniedzis 16 cilvēkus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju (tāds bijis vidējais saslimstības rādītājs ES uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju 15. jūnijā) . Saraksts ar saslimstības rādītājiem ārvalstīs reizi nedēļā – piektdienās – tiek aktualizēts ciešā sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju un publicēts SPKC mājaslapā.

Informācija ceļotājiem - valstu saraksts, no kurām atgriežoties ir jāievēro pašizolācija

Aktuālais (31. jūlijā) SPKC mājaslapā publicēto kumulatīvo rādītāju saraksts ārvalstīs liecina, ka tas pārsniedz noteikto slieksni 12 valstīs (neskaitot trešās valstis). Līdz ar to turpmāk 14 dienu pašizolācijā obligāti jādodas tām personām, kuras:

    iebrauc Latvijā no Luksemburgas, Rumānijas, Bulgārijas, Andoras, Zviedrijas, Portugāles, Spānijas, Horvātijas, Beļģijas, Čehijas, Austrijas, Šveices;
    ir braukušas tranzītā caur Luksemburgu, Rumāniju, Bulgāriju, Andoru, Zviedriju, Portugāli, Spāniju, Horvātiju, Beļģiju, Čehiju, Austriju, Šveici (piemēram, bijušas attiecīgās valsts lidostā vai šķērsojušas šīs valsts teritoriju ar auto).

SPKC skaidro, ka gadījumā, ja atrodaties pašizolācijā un valstij, no kuras esat atgriezušies, saslimstības rādītājs vairs nepārsniedz 16, tad pašizolāciju drīkst pārtraukt.
Atgriežoties no trešās valsts

SPKC mājaslapā tiek apkopota informācija ne tikai par ES, Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm (Šveici, Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu), Andoru, Monako, Sanmarino un Vatikānu, bet arī par vairākām trešām valstīm.

Atbilstoši 24. jūlija datiem, īpaša piesardzība (tai skaitā pašizolācija dzīvesvietā) nav jāievēro, ja atgriežaties  no Kanādas, Gruzijas, Japānas, Marokas, Jaunzēlandes, Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Tunisijas, Urugvajas.

    Ja atgriežaties no vai esat šķērsojis tranzītā jebkuru citu sarakstā neiekļautu trešo valsti (tai skaitā - Krieviju, Baltkrieviju), ir pienākums ievērot 14 dienu pašizolāciju dzīvesvietā.

SPKC ieteikums ir nedoties uz valstīm, kurās kumulatīvie rādītāji pēdējo divu nedēļu laikā pārsniedz 25 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.
Ko nozīmē pašizolācija

Pašizolācija ir personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī persona atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos.

Noteikumu 56. punkts paredz, ka pašizolācijas laikā persona:

    uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā;
    nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu);
    14 dienas novēro savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mēra ķermeņa temperatūru un informē ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).

Par pašizolācijas laiku netiek izsniegta darbnespējas lapa.

Iedzīvotājiem, kam jāievēro pašizolācija dzīvesvietā, pieprasot un saņemot saimniecisku vai publisku pakalpojumu, ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par atrašanos pašizolācijā.
Pašizolācija nav jāievēro

Turpmāk pašizolācija dzīvesvietā nav jāievēro tiem Latvijas valstspiederīgajiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un ārzemniekiem, kuri atgriežas vai iebrauc Latvijā no Lietuvas, Igaunijas vai citas SPKC mājaslapā publicētā sarakstā iekļautas valsts, kurā saslimstības izplatība pēdējo 2 nedēļu laikā nepārsniedz 16 cilvēkus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju.

Pašizolācija nav jāievēro arī Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgajiem, kas Latviju šķērso tranzītā.

Noteikumu 58. punkts paredz, ka pienākums 14 dienas uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās dienā darba laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Ārpus darba laika minētās personas nodrošina pašizolāciju.

Arī ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, netiek piemērota prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un persona atbilst Ministru kabineta noteikumu 59.–61. punktā uzskaitītajiem kritērijiem.

1 ceļotājs
Pieaugušie (12+)
Bērni (2-11)
Zīdaiņi (0-2)