COVID-19 ceļošanas noteikumu karte

25.02.2021
COVID-19 ceļošanas noteikumu karte
Ceļojot uz citām valstīm

Ieceļošanas noteikumi un ierobežojumi katrā valstī ir atšķirīgi un tie joprojām var tikt strauji mainīti. Tāpēc mēs lūdzam pasažierus īsi pirms ceļojuma iepazīties ar tajā brīdī spēkā esošajiem noteikumiem. Iepazīsties ar svarīgāko informāciju par ceļošanu šeit!

Ceļojot uz Latviju

Ceļojot uz Latviju, pasažieriem jāuzrāda negatīva Covid-19 testa apliecinājums un jāaizpilda elektroniska apliecinājuma anketa. Iepazīsties ar svarīgāko informāciju par ceļošanu uz Latviju šeit!

Pirms lidojuma:

Obligātais Covid-19 testsIeceļošana Latvijā ar gaisa transportu ir atļauta tikai pasažieriem ar negatīvu Covid-19 testu, kas veikts pēc starptautiski atzītas precīzākās metodes - polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests (Polymerase chain reaction (PCR) test). Testam ir jābūt nodotam ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas gaisa kuģī uz Latviju. Ceļotājiem bez testa iekāpšana gaisa kuģī tiks atteikta.

Personām, kas nesen (līdz trim mēnešiem) izslimojušas Covid-19, jāuzrāda ārsta izziņa, ka persona nav infekcioza.

Dokuments, primāri izdrukātā veidā, vai elektroniski mobilajā ierīcē ir jāuzrāda pirms iekāpšanas gaisa kuģī uz Latviju. Tam ir jābūt angļu, franču, vācu, krievu valodā, vai tās valsts valodā, kurā persona iekāpj gaisa kuģī uz Latviju.

Tests nepieciešams arī pasažieriem, kas ceļo ar biznesa aviācijas gaisa kuģiem. Ja persona ceļo ar gaisa kuģi, kura lidojuma statuss ir “Private flight”, persona var ieceļot Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu, savukārt ja lidojumam ir statuss “Commercial flight”, ieceļot var tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Tests nav nepieciešams:

    bērniem, kas nav sasnieguši 11 gadu vecumu;
    gaisa kuģu pasažieriem, kuri šķērso Latvijas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam,
    Igaunijas un Lietuvas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem un personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs un ieceļo Latvijā, lai dotos uz starptautisku pasažieru pārvadājumu no lidostas "Rīga", ja tie var uzrādīt apstiprinājumu lidojumam;
    diplomātiskā korpusa pārstāvjiem;
    pārvadātāju darbiniekiem un apkalpes locekļiem,
    jūrniekiem, kas dodas uz vai no savas darbavietas.

Personai, uz kuru attiecas kāds no izņēmumiem, jābūt dokumentam, kas to apliecina. Iesakām iepriekš sazināties ar savu aviokompāniju un šo situāciju izrunāt.

Nemainīgs paliek nosacījums, ka pēc ieceļošanas no augsta saslimstības riska valstīm ir noteikta obligāta 10 dienu pašizolācija. Valstu saraksts atrodams Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā.
    Latvijas valstspiederīgie un ES pastāvīgie iedzīvotāji ar uzturēšanās atļaujām, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests, var atgriezties Latvijā tikai ar privāto autotransportu – gaisa pārvadājumus nokļūšanai Latvijā šādi ceļotāji nevar izmantot. Gadījumā, ja ir jau iegādāta aviobiļete, aicinām vērsties pie savas aviokompānijas!


Elektroniskais apliecinājums Covidpass.lv

Pirms ierašanās Latvijā, visiem pasažieriem ir jāaizpilda elektroniska anketa mājaslapā covidpass.lv. Šīs anketas aizpildīšana ir obligāta visiem pasažieriem – tā ir jāaizpilda ne ātrāk kā 48 stundas pirms Latvijas robežas šķērsošanas.

Pēc anketas aizpildīšanas pasažieri saņems apstiprinājuma e-pastu ar QR kodu. Šo QR kodu var lūgt uzrādīt pirms lidojuma vai ierodoties Latvijā. QR kodu ir iespējams uzrādīt mobilajā ierīcē vai izdrukātu. Ja QR kods ir pazaudēts, mājaslapā to ir iespējams atgūt, izmantojot “Atkārtot QR kodu” funkciju.

Plānojot lidojumu un tālākos ceļojumus no un uz lidostu "Rīga", ņem vērā, ka Latvijā ir noteikti ierobežojumi tranzīta laikam. Tranzīta laiku sāk rēķināt no covidpass.lv aizpildīšanas brīža.

Esot Latvijā:

Pašizolācija

Pašizolācija attiecas uz ceļotājiem, kas atgriezušās no ārvalstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 50 cilvēkus, kā arī no valstīm, kas nav ES, EEZ vai Šveice (valstu saraksts atrodams šeit).

Ja persona ierodas no “drošās” valsts, bet tranzītā caur “nedrošo valsti”, tad pašizolācija arī ir jāievēro, līdz ar to, lai izvairītos no nepieciešamības ievērot pašizolāciju, jāizvēlas cits atgriešanas maršruts.

Ierodoties Latvijā no augsta riska valstīm, kurās Covid-19 kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 50, ir jāievēro obligāta 10 dienu pašizolācija arī tad, ja Covid-19 testa rezultāts ir negatīvs. Pasažiera pienākums ir pēc ieceļošanas no šādas valsts pēc iespējas ātrāk nokļūt dzīvesvietā vai citā uzturēšanas vietā.

 
Kā tiek veikti regulārie pasažieru lidojumi no/uz lidostu “Rīga”?

Līdz 6.aprīlim personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem vai privāto transportlīdzekli Latvijā var ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības  gadījumos:

    darbs,
    mācības, studijas,
    ģimenes apvienošana,
    medicīnas pakalpojumu saņemšana,
    tranzīts,
    nepilngadīgo pavadīšana,
    atgriezšanās pastāvīgajā dzīves vietā,
    bēres.

Kāds no šiem iemesliem ir jānorāda tīmekļvietnē  covidpass.lv. Starptautiskajam pasažieru pārvadātājam ir jāpārliecinās, ka persona ir iesniegusi šo pašapliecinājumu.

Dokumentus vai citus drošticamus pierādījumus, kas apliecina vietnē covidpass.lv norādīto ieceļošanas mērķi būs arī jāuzrāda pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Persona var neuzrādīt dokumentus, ja atbilstošā informācija, kas apliecina kādu no ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, Iedzīvotāju reģistrā.

Ieceļojot Latvijā minēto būtisko un neatliekamo iemeslu dēļ, joprojām ir spēkā jau noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, proti, ieceļotājiem ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas nodots 72 stundas pirms iekāpšanas gaiša kuģī uz Latviju, un ievērot pašizolāciju pēc ierašanās Latvijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  regulārie pasažieru pārvadājumi ir atļauti no un uz Eiropas Savienības  (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) valstīm un Eiropas ekonomiskās zonas  (ES valstis un Islande, Lihtenšteina un Norvēģija ) robežās, kā arī uz Šveici.

Regulārie pasažieru pārvadājumi uz trešajām valstīm nav atļauti.

Ceļojot uz citām valstīm

Ieceļošanas noteikumi un ierobežojumi katrā valstī ir atšķirīgi un tie joprojām var tikt strauji mainīti. Tāpēc mēs lūdzam pasažierus īsi pirms ceļojuma iepazīties ar tajā brīdī spēkā esošajiem noteikumiem.

Lai pārbaudītu ieceļošanas ierobežojumus savā galamērķī, norādi izceļošanas valsti un galamērķi. Lūdzam ņemt vērā, ka šajā rīkā norādīto informāciju nepārvalda aviokase.lv, tā ir balstīta uz jaunākajiem pieejamajiem datiem un var nebūt pilnīga.

Mēs vienmēr iesakām pārbaudīt jaunākos ceļojumu ierobežojumus izvēlētajā galamērķi, sazinoties ar vietējo valdību vai varas iestādēm.

Vīzu prasības un ceļošanas ierobežojumi seit:


1 ceļotājs
Pieaugušie (12+)
Bērni (2-11)
Zīdaiņi (0-2)